Producenci

Zaloguj się

Polityka prywatności

W celu świadczenia usług elektronicznych sklep.PODRÓŻNICY.eu jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Nabywcy na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W formularzu rejestracyjnym sklep.PODRÓŻNICY.eu określa dane osobowe Nabywcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi utrzymania konta w Serwisie.

 1. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imię Nabywcy,
  2. numer NIP,
  3. numer PESEL,
  4. numer REGON,
  5. login,
  6. adres zamieszkania lub do korespondencji,
  7. adres poczty elektronicznej,
  8. numer telefonu,
  9. numer rachunku bankowego,
  10. numer karty kredytowej.
 2. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Nabywcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  W razie żądania zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub w razie zawarcia umowy sprzedaży Produktu Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy, określonych powyżej, w celu zawarcia i wykonania takiej umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu jej wykonania.
  1. oznaczenia identyfikujące Nabywcę nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Nabywca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług elektronicznych
  4. informacje o skorzystaniu przez Nabywcę z usług elektronicznych.
 3. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Nabywcę. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Nabywca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 6. Sprzedawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Nabywcy innym podmiotom.
Sklep jest w trybie podglądu
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami.
Projekt i wdrożenie ONDO.pl
 
{nocache:12cd14394db6b046cd09cee8a9576fef#0}
Sklep internetowy Shoper.pl